Bilder tagna av medlemmar i VARF på observatoriet i Åkesta